VŠ _ KOLEJE _ UK _ MOTOL

Praha


Urbanismus
Kukulova ul. Praha 5
Urbanistická studie _ 2012
Universita Karlova
Fakultní nemocnice v Motole

Koncept návrhu stojí na hlavních komunikačních osách v území, kterými jsou pěší osa směrem od stanice metra ke kolejím a pěší bezbariérové napojení na fakultní nemocnici. Z těchto předpokladů je navržen hlavní veřejný prostor, kde se tyto osy setkávají. U tohoto prostoru se nachází všechny veřejné budovy v území. Hlavní vstupy do nově navržených budov university, restaurace, obchody, služby a studentské zájmové kluby. Objemy navrhovaných budov se zmenšují a rozvolňují směrem od centrálního prostoru. Domy pro ubytování jsou navrženy přímo ve veřejné zeleni, která umožňuje okamžitý kontakt s přírodou.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ATELIÉR _ PRAHA
Ke Stírce 540/55, Praha 8

ATELIÉR _ TÁBOR
Komenského 2235, Tábor
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz