KAMPUS _ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK _ MOTOL

Praha


Urbanismus
Kukulova ul. Praha 5
Urbanistická studie _ 2012
Universita Karlova
Fakultní nemocnice v Motole

Řešené území se nachází v těsné blízkosti motolské nemocnice na Praze 5. Hlavní ideou návrhu bylo maximálně využít prudkého svahu a co nejefektivněji se pokusit využít vrstevnic. V nejvyšší části území byly navrženy školské objekty se zázemím, jako je knihovna nebo menza. Tyto objekty jsou uzavřeny do tvaru elipsy. Tím vznikl velký shromažďovací prostor a klidné náměstí uvnitř. Jeho plocha je tvořena terasami. Náměstí je sjednocujícím článkem hlavních komunikací, které k němu směřují. Jednak je to osa od zastávek MHD a směrem na jih rozdělující se osa směrem ke sportovištím a ke studentskému ubytování.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ATELIÉR _ PRAHA
Ke Stírce 540/55, Praha 8

ATELIÉR _ TÁBOR
Komenského 2235, Tábor
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz