AREÁL _ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

Tábor


Urbanismus
Komenského ul. _ Tábor
Investor _ Střední průmyslová škola Tábor
Studie urbanismu a jednotlivých staveb _ 2016

Nosnou myšlenkou je technicistní pojetí principu průmyslové školy, proto je pro členění plochy namísto klasických cest a travnatých ploch využito rozdělení do pravidelné čtvercové struktury. Součástí celého urbanistického řešení jsou také drobné stavby (moto parking, pergola venkovní terasy jídelny, kontejneroviště). Používány jsou podobné materiály a principy. Nosné konstrukce jsou betonové v kombinaci s ocelovými sloupky a nosníky. Jako výplň vždy slouží tahokov.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ATELIÉR _ PRAHA
Ke Stírce 540/55, Praha 8

ATELIÉR _ TÁBOR
Komenského 2235, Tábor
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz