SPA _ HOTEL _ VYŠNÝ

Český Krumlov


Veřejná stavba
Nádražní ul. _ Vyšný
Studie _ 2013

Návrh klade důraz na pohodlí a rozmanitost odpočinkových aktivit, které v sobě hotel zahrnuje. Komplex hotelu je složen ze dvou propojených hmot. Tvarově členitá hmota vlastního hotelu má navrženu zrcadlovou fasádu, tak aby v sobě reflektoval okolní přírodu a co nejvíce s ní spolupůsobil. Restaurace se vstupem je tvarově čistá, nechávající dominantní roli na hotelu. Sama je orientována směrem k náměstí, které je středobodem celého parku.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ATELIÉR _ PRAHA
Ke Stírce 540/55, Praha 8

ATELIÉR _ TÁBOR
Komenského 2235, Tábor
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz