ZÁKLADNÍ ŠKOLA _ SMÍCHOV

Praha


Veřejná stavba
Soutěžní návrh
Studie a interiér _ 2018

Soutěžní návrh základní školy v Praze na Smíchově, na který byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž a kde jsme se umístili v PRVNÍ DESÍTCE v konkurenci ateliérů z celého světa. Do těžiště nově plánované zástavby na pražském Smíchově je navržena budova základní školy, která má za cíl stát se středobodem lokality. Svou důležitost sdílí díky své otevřenosti jak s návštěvníky, tak s kolemjdoucími a lichoběžníkové tvary všem otevírají prostory k poznání. Zásadní je i vazba na hlavní pěší bulvár procházející celou lokalitou a svou polohou i na příčný pás parku a zeleně. Budova udržuje městský ráz a respektuje své okolí. Pohledový beton svou osobitostí, dřevo svou bezprostřední přirozeností a sklo svou přesností jasně vyznačují funkci této stavby. Svébytné řešení dispozic a vnitřních prostorů vytváří prostředí pro kvalitní výuku. Obzvlášť u základních škol má prostředí školy, její prostory, vnitřní uspořádání, barevné a materiálové řešení velký vliv na žáky. Formuje jejich zájmy, názory a osobnost. Hlavním principem, který zde byl použit je zejména otevřenost. Otevřenost pedagogů vůči žákům, která umožní i zpětnou otevřenost žáků.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

_
Ke Stírce 540/55, Praha 8
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz