RUZYNĚ

Praha


Rodinný dům
Drnovská 1118/53
Studie _ 2012

Hlavní ideou hmoty a koncepce objektu bylo vytvoření „teritoria“ pro rodinu majitelů. Jižní fasáda je hradbou oddělující rodinný život od pracovního a veřejného. Nacházejí se zde oba vstupy, hlavní do rodinného domu i vstup do ateliéru architekta. V kontrastu k jižní fasádě je strana domu, směřující do soukromé zahrady, která má tvar křivky. Tento tvar je tvořen dvěmi stejnými elipsami. Střed elipsy tvořící konvexní tvar fasády stanovuje strom, který symbolizuje srdce a střed venkovního pobytového prostoru. Ve středu druhé elipsy, která tvoří konkávní část fasády je umístěn jídelní stůl, opět symbolizující srdce společného rodinného života uvnitř objektu.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

_
Ke Stírce 540/55, Praha 8
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz