PŘÍSTAVBA

K RODINNÉMU DOMU


Studie_2019/2020

Návrh přístavby garáže ke stávajícímu rodinnému domu, který leží na zajímavé, jižně orientované parcele. Průběh terénu umožňuje přímý vstup do domu v úrovni 2.NP. Přístavba je navržena jako kompaktní hmota doplňující současný dům. Navrhli jsme i přístupovou lávku ke garáži pro přímé propojení. Materiál obkladu jsme navrhli ve dvou variantách, přírodního kamene a mořeného dřeva. Obojí reagující na stávající obložení spodního vstupu, resp. podbití římsy střechy.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

_
Ke Stírce 540/55, Praha 8
Ing. arch. Karel Rech
+420 604 525 020
karel@archfeel.cz

Ing. arch. Veronika Rechová
+420 723 469 211
veronika@archfeel.cz